Ocenjivanje

esDnevnik doprinosi većoj objektivnosti prilikom ocenjivanja. Predmetni nastavnik vidi samo svoje ocene, bez sugestivnog uticaja ocena koje učenik ima iz drugih predmeta.

U svakom trenutku je vidljiva prosečna ocena, što smanjuje mogućnost greške prilikom predlaganja zaključne ocene, ali i prilikom kontrole, od strane odeljenjskog starešine, da li su ocene zaključene u skladu sa zakonom.

Postojanje informacije o prosečnoj oceni je značajno i za učenika, jer doprinosi njegovoj objektivnijoj proceni sopstvenih postignuća.

Pored objektivnosti, esDnevnik nam omogućava da sa lakoćom ostvarimo uvid u principe, kojima se kao predmetni nastavnici rukovodimo pri ocenjivanju.
Redovnost i blagovremenost ocenjivanja pratimo u prikazu ocena po mesecima.
Pri upisivanju ocene, biramo metod ocenjivanja (usmeno odgovaranje, pisani zadaci, testovi...), što nam daje mogućnost da sagledamo raznovrsnost načina ocenjivanja.
Zahvaljujući postojanju beleške, možemo da opišemo efekte učenja, angažovanje i napredovanje.

Posebno je značajno što je sve ovo, dostupno svima koji su zainteresovani za napredovanje i postignuća učenika, pored predmetnog nastavnika, to su odeljenjski starešina, stručna služba i roditelji.

Interfejs i lakoća korišćenja

Dizajn interfejsa je jasan i jednostavan, što omogućava praćenje i izvršavanje akcija bez napora. Interfejs je intuitivan, tako da korisnik veoma lako otkriva i savladava funkcije. Prepoznatljiv je, pa u slučaju dužeg nekorišćenja, brzo se vraća prethodna rutina i osećaj sigurnosti.

Načinom na koji je interfejs organizovan, grupisanje aktivnosti u logičke celine i raspored menija, doprinosi da se osećate kao da ste na poznatom terenu.

Dodatnu sigurnost uliva to što su uputstava dostupna na profilu i što se kroz poruke pruža podrška za sve aktuelne događaje u esDnevniku.

Testimonial user image

Svetlana Jakšić

Osnovna škola „Nikola Tesla“, Vinča