Sistem esDnevnik može, najkraće i najjednostavnije, da se opiše kao jednostavan i funkcionalan. Bilo da govorimo o brzini upisivanja podataka, mogućnosti brisanja i prepravljanja, naravno u skladu sa propisanim procedurama, bilo da je reč o generisanju statističkih podataka, izveštajima za školska veća, izveštajima za stručne saradnike ili izveštajima za roditelje.

Pravo poređenje esDnevnika i klasičnog, papirnog dnevnika, više bi odgovaralo poređenju aviona i bicikla, nego uobičajenim poređenjima mobilnog i fiksnog telefona ili foto aparata koji koristi crno beli film prema onom sa digitalnom kamerom.

Lično, kao razrednom starešini, posebno mi se sviđa totalna dostupnost esDnevnika, u svako vreme, na svakom mestu u Srbiji, na svakom aparatu koji ima vezu sa internetom.

Tako mogu i tokom neradnih dana, kada nisam u školi ili sam na putu ili na vikendu, u svakom trenutku da znam šta se dešava u školi i mogu na vreme da reagujem. Praktično, pomoću mobilnog telefona koji ima internet vezu, u svakom trenutku mi je zbornica u džepu.

Svoj kvalitet i superiornost u odnosu na sve druge inovacije u sistemu prosvete, pa čak i u odnosu na ukidanje marksizma, reformski potez koji je podržalo preko 95% učenika, roditelja i prosvetnih radnika, esDnevnik je pokazao omogućavanjem da roditelji pristupe, preko posebnog onlajn portala, podacima o ocenama i izostancima svog deteta, a naročito mogućnošću da se svedočanstva brzo i jednostavno odštampaju direktno iz esDnevnika. To su suštinski razlozi sto esDnevnik, u OŠ Skadarlija u Beogradu, školi u kojoj ja radim, pozitivno ocenjuje preko 95% roditelja i predmetnih nastavnika i 100% razrednih starešina.

Testimonial user image

Miloš Ječmenica

Osnovna škola „Skadarlija“, Beograd