Potpuno izveštavanje o napretku učenika u realnom vremenu

Korišćenjem portala moja eŠkola učenici i roditelji imaju jedinstvenu priliku da u realnom vremenu prate unete evidencije o napretku učenika. Porodični paket sadrži sve dostupne funkcije a preduslov za aktivaciju jeste otvoren nalog na osnovnoj verziji portala.

Nakon što starešina odobri zahtev za pristup evidencijama moći ćete da pristupite sistemu.

Porodični osnovni

Besplatno

Porodični prošireni

240 RSD

Izveštavanje o napretku učenika u realnom vremenu. Ovaj paket uključuje sve iz osnovne verzije sa sledećim dodacima:
Vremenska linija
Nastavne jedinice
Pregled izostanaka
Raspored časova
Ocene iz vladanja
Ocene iz predmeta
Pohvale i mere
Aktivnosti na času
Vladanje na času
Izveštaji
Notifikacije o dodatnim aktivnostima i mogućnostima
Pravdanje izostanaka
Komunikacija sa odeljenjskim starešinom

Vremenska linija

Vremenska linija na pregledan način prikazuje najvažnija obaveštenja hronološkim redom, a dostupan je i detaljan prikaz ocena iz predmeta, održanih nastavnih jedinica, uvid u izostanke, raspored časova i ocena iz vladanja, pohvale i mere, aktivnosti na času, vladanje na času. Vremensku liniju i detaljne prikaze gore pomenutih kategorija evidencija moguće je filtrirati prema razredu i predmetu.

Aktivnosti i vladanje na času

Porodični paket vam nudi detaljan pregled upisanih evidencija o aktivnostima i vladanju na času. Ove evidencije su vrlo važne jer pokazuju trend napretka i usvajanja znanja učenika, a često su i indikator kasnije unetih ocena, pa sam uvid u njih omogućava blagovremenu reakciju kako učenika, tako i roditelja.

Nedeljni izveštaj o napretku učenika

Jednom nedeljno sistem generiše izveštaj sa podacima o broju unetih ocena, izostanaka i trendu u odnosu na prethodnu nedelju. Ova funkcija takođe nudi mogućnost i grafičkog prikaza prosečne ocene po mesecima.

Pravdanje izostanaka i komunikacija sa odeljenjskim starešinom

Ekskluzivno u porodičnom paketu, roditelji mogu da pravdaju izostanke učenika bez dolaska u školu. U blagovremenom informisanju roditelja pomaže virtuelna oglasna tabla na koju odeljenjski starešina objavljuje informacije za sve roditelje.