Potpuno izveštavanje o napretku učenika u realnom vremenu

Korišćenjem portala moja eŠkola učenici i roditelji imaju jedinstvenu priliku da u realnom vremenu prate unete evidencije o napretku učenika. Porodični paket sadrži sve dostupne funkcije a preduslov za aktivaciju jeste otvoren nalog na osnovnoj verziji portala.

Nakon što starešina odobri zahtev za pristup evidencijama moći ćete da pristupite sistemu.

Roditelji i učenici

Uskoro

Porodični paket

Uskoro

Izveštavanje o napretku učenika u realnom vremenu. Ovaj paket uključuje sve iz osnovne verzije sa sledećim dodacima:
Vremenska linija
Nastavne jedinice
Pregled izostanaka
Raspored časova
Ocene iz vladanja
Ocene iz predmeta
Pohvale i mere
Aktivnosti na času
Vladanje na času
Izveštaji
Notifikacije o dodatnim aktivnostima i mogućnostima
Pravdanje izostanaka
Komunikacija sa odeljenjskim starešinom

Vremenska linija

Vremenska linija na pregledan način prikazuje najvažnija obaveštenja hronološkim redom, a dostupan je i detaljan prikaz ocena iz predmeta, održanih nastavnih jedinica, uvid u izostanke, raspored časova i ocena iz vladanja, pohvale i mere, aktivnosti na času, vladanje na času. Vremensku liniju i detaljne prikaze gore pomenutih kategorija evidencija moguće je filtrirati prema razredu i predmetu.

Aktivnosti i vladanje na času

Porodični paket vam nudi detaljan pregled upisanih evidencija o aktivnostima i vladanju na času. Ove evidencije su vrlo važne jer pokazuju trend napretka i usvajanja znanja učenika, a često su i indikator kasnije unetih ocena, pa sam uvid u njih omogućava blagovremenu reakciju kako učenika, tako i roditelja.

Nedeljni izveštaj o napretku učenika

Jednom nedeljno sistem generiše izveštaj sa podacima o broju unetih ocena, izostanaka i trendu u odnosu na prethodnu nedelju. Ova funkcija takođe nudi mogućnost i grafičkog prikaza prosečne ocene po mesecima.

Pravdanje izostanaka i komunikacija sa odeljenjskim starešinom

Ekskluzivno u porodičnom paketu, roditelji mogu da pravdaju izostanke učenika bez dolaska u školu. U blagovremenom informisanju roditelja pomaže virtuelna oglasna tabla na koju odeljenjski starešina objavljuje informacije za sve roditelje.